Z inicjatywy małżonków Danuty i Wiesława Matkowskich zamieszkałych w miejscowości Pustkowie (gm. Poddębice) w dniu 15 marca 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych organizacją gospodarstwa agroturystycznego. Na pierwsze spotkanie przybyły 24 osoby, z których to wyłoniono 15-osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia agroturystycznego o pełnej nazwie Stwowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej „AGROTURYSTYKA”.

W dniu 31 maja 2006 r. odbyło się pierwsze Walne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym to wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Jednocześnie uchwalono statut Stowarzyszenia.

Powiększ zdjęcieDnia 31 sierpnia 2006 r. postanowienniem Sądu Rejonowego w Łodzi Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000262837 i otrzymało status osoby prawnej. Uchwałą nr XLI/314/06 z dn. 25 października 2006 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na umieszczenie herbu Gminy Poddębice w logo Stowarzyszenia.

Na XIII Międzynarodowych Targach Łódzkich stoisko gminy Poddębice przygotowane przez państwo Danutę i Wiesława Matkowskich otrzymało wyróżnienie w konkursie na najciekawszą formę promocji oferty targowej.

W obecnej chwili Stowarzyszenie liczy 24 członków, w tym 13 gospodarstw agroturystycznych prowadzi działalność a 10 gospodarstw jest w trakcie przygotowania.

W dyspozycji Stowarzyszenia pozostają na dzień dzisiejszy:

- 42 miejsca noclegowe
- 2 pola namiotowe
- 7 stawów rybnych
- 11 gospodarstw w bezpośredniej bliskości terenów leśnych
- 13 gospodarstw dysponujących boiskami do siatkówki, piłki nożnej oraz placami zabaw dla dzieci
- 13 gospodarstw posiadających miejsca do grillowania lub ogniska
- 2 gospodarstwa oferujące jazdę konną