1388 r. - Pierwsza pisemna wzmianka o Poddębicach, umieszczona w Księgach Sądowych Łęczyckich

1443 r. - zostaje erygowana parafia pw. św. Katarzyny

1610 r. - dziedzice Grudzińscy rozpoczynają budowę pałacu i murowanego kościoła

1787 r. - miejscowość przechodzi w posiadanie Franciszka Ksawerego Zakrzewskiego

1822 r. - Poddębice otrzymują status miasta

1863 r. - w okolicach miasta toczą się krwawe walki powstańcze z wojskami rosyjskimi

1870 r. - utrata praw miejskich

1901 r. - utworzenie OSP

1934 r. - odzyskanie praw miejskich

1945 r. - otwarcie pierwszej szkoły średniej

1956 r. - Poddębice zostają siedzibą powiatu

1976 r. - w wyniku przeprowadzonej w kraju reformy administracyjnej Poddębice tracą status miasta powiatowego i stają się
siedzibą Gminy Poddębice

1977 r. - utworzenie Poddębickiego Domu Kultury

1985 r. - otwarcie Izby Muzealnej

1988 r. - utworzenie  jednostki Państwowej Straży Pożarnej

1999 r. - Poddębice ponownie stają się siedzibą powiatu