Strona główna

Klub 4H

Jaja z Pudłowa

Koło Gospodyń Wiejskich

Ochotnicza Straż Pożarna

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnych Wsi Pudło

Nasi partnerzy

Mieszkańcy Pudłowa sa na etapie zakładania Stowarzyszenia. Dzięki sformalizowaniu dzialalnosci będa mogli pozyskiwać fundusze na dalszy rozwój wsi i okolic.

Stowarzyszenie we współpracy z OSP przystapiło do akcji "Masz głos, masz wybór". W jej ramach w maju zorganizowano debatę

Organizatorzy moga się pochwalić, że otrzymaja grant na organizację festynu promujacego obywatelskie postawy mieszkanców

Burmistrz podpisuje deklarację.

Akcja „Masz głos, masz wybór” przeprowadzona w Nowym Pudłowie przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnych Wsi „Pudło” oraz Ochotnicza Straż Pożarna zgromadziła w Sali OSP liczne grono mieszkańców.

Celem akcji było przeprowadzenie publicznych debat o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności. Inicjatywa jest szansą wypowiedzenia się mieszkańców oraz władz, które otrzymują możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyjaśnienia lokalnych problemów.


W dyskusji udział brali zaproszeni goście: burmistrz miasta Poddębice p. Piotr Sęczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Plewiński, okoliczni sołtysi i sami mieszkańcy. W trakcie spotkania poruszono tematy dotyczące planów działania i rozwoju miasta oraz gminy. Podsumowaniem było podpisanie przez burmistrza deklaracji, w której zawarto działania zgłoszone przez mieszkańców. Kilka ma zostać zrealizowanych do końca roku 2008, inne w ciągu całej kadencji.

Prowadzący debatę, za zarazem organizator, Paweł Tomczyk jest zadowolony z przebiegu dyskusji. – Usłyszeliśmy wiele ciekawych uwag jak i pomysłów. Okazuje się, że mieszkańcy naszych okolic wcale nie są bierni w stosunku do problemów, które ich otaczają. Dziś mieliśmy okazję wspólnie o nich porozmawiać. – Co najważniejsze udało nam się zmobilizować mieszkańców, i mimo że są to osoby bardzo często zapracowane, nie mające wiele czasu, zjawiły się i podczas dyskusji zaznaczyły swoją obecność – dodaje Kacper Bąkczyk również odpowiedzialny za organizację.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnych Wsi „Pudło” w Nowym Pudłowie zamierza jeszcze w tym roku zorganizować kilka ciekawych akcji - jak zapewniała Prezes Paulina Gortat-Gapińska. – Jeszcze o nas usłyszycie, mamy tutaj ciekawy zespół i wspólnie jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo dla naszych lokalnych społeczności. – zakończyła.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ.

Tresci tego projektu niekoniecznie odzwierciedlaja stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponosza za nie odpowiedzialnosci.