nasze projekty noc swiętojańska nasze podróże GALERIA ZDJĘĆ

strona główna

Fundacja "Tu brzoza"

Dziewczyny z Pudłowa

Masz głos, masz wybór

Dożynki Diecezjalno-Gminne 2007

Album o nas i naszej wsi

Spotkanie z Prymasem Polski

Wygrana w konkursie ... WSI BEZPIECZNA, WSI WESOŁA!

Jasełka bożonarodzeniowe 2008

I Spotkanie Organizacji Wiejskich Gminy Poddębice


Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ.

Tresci tego projektu niekoniecznie odzwierciedlaja stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponosza za nie odpowiedzialnosci.

Klub 4H to nieformalna grupa dzieci i młodzieży z 3 sasiednich wsi: Nowego Pudłowa, Starego Pudłowa i Pudłówka.
Obecnie na zajęcia uczęszcza 25 osób w wieku od 5 do 16 lat.

Działalnosć zainicjowała pracownica Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, p. Paulina Gortat-Gapińska,
we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straża Pozarna.

Wszystko zaczęło się w 2005 roku od odnowienia dawnej tradycji obchodów nocy swiętojańskiej.

Co to jest 4H?

Emblemat 4H

Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna z litera " H " umieszczona na każdym listku. Czterolistna koniczyna jest powszechnie znanym symbolem, dla ruchu 4H ma on jednak szczególne znaczenie.

Litery na emblemacie oznaczaja Głowę ( Head ), Serce ( Heart ), Ręce ( Hands ) i Zdrowie ( Health ) - fundament wszystkich programów 4H.

Slubowanie 4H w pełni wyjasnia znaczenie tych słów: Zobowiazuję... swoja...

Głowę - żeby jasniej myslała, gdyż 4H:

uczy kierowania się w życiu rozumem,

rozwija umiejętnosci przydatne w całym dorosłym życiu,

umożliwia bezposrednie uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji,

uczy raczej "jak" niż "co" mysleć.

Serce - żeby było wierniejsze , gdyż 4H:

wpaja szacunek i troskę o innych,

rozwija silne, partnerskie stosunki pomiędzy młodzieża i dorosłymi,

pomaga zrozumieć innych, którzy moga wydawać się "odmienni",

wzmacnia zdolnosć do nawiazywania trwałych przyjazni.

Ręce - żeby chętniej służyły innym , gdyż 4H:

rozwija umiejętnosci poprzez własnoręcznie wykonywana pracę,

kładzie nacisk na samodzielne wykonywanie projektów przez młodzież,

rozwija sprawnosć manualna,

podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społecznosci,

Zdrowie - żeby mi pozwoliło lepiej żyć , gdyż 4H:

dba o wszechstronny rozwój głowy, serca i rak - czyli zdrowego człowieka,

uczy podejmowania " zdrowych " decyzji,

sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia

wpaja troskę o czyste i zdrowe srodowisko dla mojego klubu, mojej społecznosci, mojego kraju i mojego swiata

Pragniemy przytoczyć fragment ksiażki, napisanej przez Pana Wincentego Gortata, naszego niedalekiego sasiada z Góry Bałdrzychowskiej. W monografii "Góra Bałdrzychowska" opisuje wpływ idei ruchu 4H na pracę Kół Młodzieży Wiejskiej w naszej okolicy w latach międzywojennych:

...rodzajem pracy zorganizowanej młodzieży był udział w konkursach przysposobienia rolniczego, jak też w przeprowadzaniu doswiadczeń ze stosowaniem nawozów sztucznych. Próby te przeprowadzano według wskazówek otrzymywanych z Rolniczej Stacji Doswiadczalnej w Błoniu pod Łęczyca, która kontrolowała i spisywała wyniki oraz rozdzielała nagrody za najlepiej i najstaranniej utrzymane działki doswiadczalne.

Konkursy Przysposobienia Rolniczego zapoczatkowano w Górze według wskazówek pierwszego instruktora tej akcji, zainicjowanej w r. 1925 przez profesora Mikułowskiego-Pomorskiego, na wzór konkursów młodzieży farmerskiej w Stanach Zjednoczonych, zrzeszonej pod symbolem 4-H.(...)

...na wystawie pracPrzysposobieniaRolniczego urzadzonej w r. 1929 w Łęczycy Kołu Młodzieży w Górze przyznana została pierwsza nagroda. W roku 1930 podobna nagrodę uzyskało Koło Młodzieży z Bałdrzychowa. Konkursy przyczyniły się do bardziej starannej uprawy roslin gospodarskich w całej okolicy.

Pisia jest bardzo malowniczą rzeką. 
Dawniej można było spotkać tu wiele młynów wodnych